Dnešní informační společnost poskytuje lidem velké možnosti, ale na druhé straně od nich vyžaduje i vysokou míru odpovědnosti. Oslněni a nadšeni z nových technologií a jejich fungování zapomínáme totiž snadno na důsledky, které naše činy mají. Nová technická zařízení navíc své negativní dopady dovedou skrývat, takže se s nimi často nemusíme ani tváří v tvář setkat. Přestože nové digitální technologie s sebou přinášejí mnoho pozitiv, chtěl bych v tomto článku upozornit na některá etická rizika s nimi spojená.

Rizika eticky nežádoucího jednání se týkají oblasti soukromí, přesnosti informací, jejich vlastnictví a dostupnosti. Dnes se nejvíce hovoří o ztrátě soukromí, které je důležité pro rozvoj lidské svobody, důstojnosti, kreativity a mezilidských vztahů, ale v ohrožení jsou i další hodnoty. Ztrátou přesnosti, která hrozí například při zpracování velkých dat, přicházíme o respekt k jedinečnosti subjektu. Problém vlastnictví je akutní nejen při zpracování dat v různých státech a využívání cloudových služeb, ale především při ochraně autorských práv.