Zákon o obchodních korporacích oproti dříve platnému obchodnímu zákoníku už neukládá akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným povinnost tvořit rezervní fond. Tento fond byl do roku 2013 dvacet let součástí obchodního práva, kdy akciové společnosti musely tvořit rezervní fond z disponibilního zisku až do výše 20 procent k základnímu kapitálu, společnosti s ručením omezeným pak 10 procent.

Do konce června každého roku se konají valné hromady kapitálových korporací, které rozhodují o rozdělení zisku a mohou schválit také rozdělení dalších položek vlastního kapitálu, mezi které patří i rezervní fond. Zrušení rezervního fondu se může spojit s jeho výplatou vlastníkům, fond se dá převést do nerozdělených zisků nebo použít na úhradu ztráty.