V současné době má Česká republika jednu z nejnižších nezaměstnaností ve své historii a zároveň nejnižší nezaměstnanost z členských zemí Evropské unie. Podle Eurostatu je květnová sezonně upravená míra nezaměstnanosti tři procenta. Německo, jako země s druhou nejnižší nezaměstnaností, má nezaměstnaných 3,9 procenta z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel.

V České republice skutečně dochází k situaci, kterou my ekonomové nazýváme plná zaměstnanost, resp. se nyní Česká republika nachází na hladině přirozené míry nezaměstnanosti. Plná nezaměstnanost se skládá z nezaměstnanosti frikční a strukturální. Frikční nezaměstnanost je výsledkem neustálého pohybu pracovních sil na trhu práce, patří sem osoby opouštějící pracovní místo a hledající nové místo, osoby nově a znovu příchozí na trh práce, ale také osoby po rodičovské dovolené. Strukturální nezaměstnanost souvisí s nesouladem mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce, který vzniká při expanzi či útlumu jednotlivých odvětví. Je běžné, že přirozená míra nezaměstnanosti je nenulová a mění se v závislosti na čase a různém ekonomickém prostředí.