Německý filozof Martin Heidegger kdysi napsal, že "básnicky bydlí člověk". Chtěl tím snad říci, že náš habitat je v interpretaci světa, a nikoli ve světě samotném. Žijeme v jazyce (a pouze v jazyce lze básnit, pouze v jazyce lze lhát) a jazyk není věc samotná (pes), ale její symbol (slovo pes, které má i jiný význam, třeba podvodník). Jeden je svět reálný, druhý je svět symbolů (třeba tento článek nebo kniha). Mýtus není něco, co je nebo není pravdivé, co lépe nebo hůře odráží realitu, ale samotná gramatika našeho chápání světa, jsou to volky nevolky naše brýle, náš rámec, náš jazyk, naše interpretační cestičky. Heidegger jistě nebyl daleko od pravdy. A už vůbec ne, budeme-li za básně považovat binární kód, který se přece také opakuje a rýmuje. Počítačový program, aplikace, hra, algoritmus − to vše lze číst jako nejexaktnější a nejmodernější formu mýtu. Kdo se dívá do virtuální reality, dívá se nikoli ven, ale dovnitř. Virtuální brýle a to, co se na nich "třídimenzionálně" zjevuje, jsou jen (velice mocnou) berličkou vaší vlastní fantazie, která z obrazců a děje vytváří "reálnou virtualitu". Člověk bydlí zejména virtuálně.

Žijeme v době, kdy je již myslitelné − nikoli ovšem žádoucí či zatím proveditelné −, že by člověk žil svůj život na internetu. Již dnes na něm čím dál tím větší část života vedeme. "Tam" mám všechny kamarády najednou, ať jsou, kde jsou (zkolabovaná vzdálenost), mám tam zábavu, stěhuje se mi tam práce. "Nový prostor" luxuje čím dál tím více materiálních věcí z našeho okolí a přetavuje je v pouhou duši, smysl, algoritmus, program, účel. Z budíku zbyla "budíkovitost" (algoritmus), ale ve své fyzické podobě budíky vymírají. To samé se stalo diářům, albům, stopkám, hodinkám, Zlatým stránkám, knihám, VHS kazetám… To vše už se odstěhovalo do amateriální dimenze, amateriálního světa, který si na internetu budujeme. Žijeme ve fascinující době, kdy na vlastní oči v přímém přenosu sledujeme evaporaci, vypařování, mizení věcí, žijeme v době přetavování, překládání materiálních věcí do jejich čistě nehmotné, duševní podoby.