Spotřeba elektřiny v České republice loni dosáhla nejvyšší hodnoty v celé historii. I tento údaj potvrzuje dobrou kondici naší ekonomiky. Ta už přes tři roky roste, volných pracovních míst je nejvíce v české historii − na jednu nabídku práce připadají méně než dva uchazeči. Na první pohled samé dobré zprávy. To, že Češi mají práci, ale nestačí. Záleží i na tom, co dělají a zda si práci udrží i v případě poklesu ekonomiky.

Česká ekonomika dlouhodobě roste. Přinejmenším od začátku roku roste takovým tempem, že to překvapuje i mnohé ekonomy, kteří musejí plnit své prognostické modely vyšší mírou optimismu. Na spotřebě elektřiny to vidíme často dříve a tempo růstu je také letos, i přes masivní energetické úspory, překvapující. Ekonomiku táhne hlavně zahraniční poptávka, tradičně po výrobcích zpracovatelského průmyslu.

To, že je na tom česká ekonomika v čele s průmyslem dobře, dokládají i údaje o spotřebě elektřiny. Ta loni dosáhla téměř 61 terawatthodin, a překonala tak dosavadní maximum z roku 2008. Meziroční růst dosáhl téměř tří procent a jen část tohoto čísla lze přičíst nezvykle chladné zimě.

Rostoucí hospodářství by mělo spotřebu elektřiny táhnout vzhůru i nadále. Připojujeme nové průmyslové areály a posilujeme rozvodnou síť pro vyšší zatížení. Předpokládám proto, že v letošním roce rekord překonáme.

V turbulentních časech plných změn pro naše odvětví se tak my energetici můžeme spolehnout alespoň na to, že o energie je na trhu zájem. O to více je třeba myslet na to, jak zajistit, aby naše elektrárny měl kdo řídit, abychom měli dost lidí na údržbu rozvodných sítí a aby se měl kdo starat o naše zákazníky. A hlavně aby měl kdo rozvíjet nové směry v energetice. Decentralizace energetiky, smart technologie a inovace v distribuční síti budou potřebovat řadu odborníků.

Ekonomický růst přináší nízkou nezaměstnanost. To je samozřejmě dobře. Jen je zapotřebí sledovat, jakou práci a s jakou přidanou hodnotou vykonáváme. A v tom ČR rozhodně premiantem není. Oproti západní Evropě je naše země zaměřena spíše na práci s nižší přidanou hodnotou, což pak vede k nižším platům a také k vyšší nestabilitě těchto zaměstnání. Méně kvalifikovaná pracovní místa vykazují větší citlivost na ekonomické cykly. Postupující robotizace snadněji nahradí právě jednoduché pracovní činnosti.

České školství by proto mělo vychovávat kvalifikované technické odborníky, kteří budou schopni vysokou přidanou hodnotu vytvářet. Je zapotřebí, aby přírodovědné předměty byly pro žáky dostatečně zajímavé, aby zažili dobrodružství poznání již v raném věku. Když si k nim najdou cestu již na základních školách, přirozenou cestou je pak přírodní a technické obory zaujmou i později.

Pro to, aby se česká ekonomika udržela v růstu i do budoucna, je lidský kapitál klíčový. Troufám si tvrdit, že právě energetika nabízí výhody propojení domácího výzkumu a finálního produktu se zajímavou pracovní náplní. A že díky revolucím, které v ní teď probíhají, bude tyto příležitosti nabízet i v budoucnu.