Pouhé sezení jinde než na určených lavičkách nemůže narušovat veřejný pořádek, a nelze jej proto zakazovat. Rozhodl o tom Ústavní soud, který zrušil část vyhlášek dvou severočeských měst Varnsdorfu a Litvínova, jež na veřejném prostranství jinde než na vyhrazených lavičkách zakazovala sedět.

Obě města vyhlášky odůvodnila například tím, že sezení na "neurčených místech" narušuje veřejný pořádek, kazí estetický vzhled města a ničí veřejný i soukromý majetek. A jeho zákaz sníží konzumaci alkoholu a drog, hlavně v okolí heren.

Návrh na zrušení částí vyhlášek podala ombudsmanka Anna Šabatová, podle níž zasahují do svobody pohybu. "Uvedený zákaz může působit obdobně absurdně jako zákaz zpěvu v Půlnočním království v pohádce Pyšná princezna," uvedla.

Zrušené vyhlášky

Jindřichovice p. Smrkem

V roce 2005 obec zakázala vstup na své území úředníkům, kteří se předem telefonicky neohlásí. Zdržují prý vedení obce od práce. Ústavní soud ale řekl, že žádná obec nesmí zakazovat úředníkům během výkonu jejich funkce vstup do obce. Byť uznal, že byrokracie přibývá.

Krupka

Město v Ústeckém kraji zavedlo v roce 2010 povinnost lidí hlásit delší pobyt ve městě na radnici. Chtělo postihovat osoby, které se často stěhují a nejsou úřady k zastižení. Soud vyhlášku zrušil kvůli svobodě pobytu a pohybu.

Přerov

V roce 2015 zrušil Ústavní soud vyhlášku města Přerova o povinnosti převážet sypký materiál pod plachtou, aby se snížila prašnost.

Všeň

Obec na Semilsku vyhláškou zakázala až na výjimky veškerý provoz na místních komunikacích. Chtěla zabránit nadměrnému ničení silnic v obci. Ústavní soud ji zrušil loni.

A Ústavní soud jí dal za pravdu. Podle něj nemůže pouhé sezení na nějakém místě být přestupek. "K tomu by bylo potřeba dalšího kvalifikovaného jednání," uvedl soudce Jaroslav Fenyk. Podle něj navíc musí být právo předvídatelné a lidé by měli být dopředu srozuměni s případnou trestností svého jednání. "Není možné, aby v jedné obci byl člověk postižen za sezení mimo lavičku a ve vedlejší obci ne," dodal Fenyk.

Starosta Varnsdorfu Stanislav Horáček verdikt soudu zkritizoval. "Ta vyhláška také ochraňuje děti. Sedí na obrubnících, nohy mají vystrčené do ulice," řekl. Podle soudu lze ale toto jednání postihovat již nyní jako přestupky i bez vyhlášky.

Podobné vyhlášky přitom mají i v dalších městech, například Bílině, Rotavě, Krupce či Duchcově. Těmi se však Ústavní soud nezabýval, protože Šabatová kvůli nim nepodala podnět.

I ona by však měla své vyhlášky uvést do souladu s názorem Ústavního soudu. "Nyní je na tahu ministerstvo vnitra jako dozorový orgán, který by uvedené obce měl vyzvat k nápravě. A pokud to samy nenapraví, mělo by ministerstvo platnost vyhlášek pozastavit," uvedla advokátka Petra Bielinová, která se legislativou obcí zabývá.

Ministerstvo vnitra přitom již dříve všechny vyhlášky posuzovalo a podle něj byly v souladu se zákonem. "Dospěli jsme k závěru, že sezení na stavebních prvcích, jež k tomu nejsou určeny, je činností, která by mohla narušit veřejný pořádek," potvrdil mluvčí Ondřej Krátoška.

Nyní bude ministerstvo muset svůj názor přehodnotit. "Ve své dozorové činnosti budeme nález Ústavního soudu respektovat a obce metodicky vést k tomu, aby přistoupily k nápravě již vydaných obecně závazných vyhlášek," řekl.

Pokud obce neposlechnou, může se vnitro − nebo i kdokoliv jiný − obrátit opět na Ústavní soud. "Ještě se tak nestalo, uvidíme. Budu to řešit až po návratu z dovolené. Zatím zůstává platná," uvedla starostka Rotavy Iva Kalátová na dotaz, zda zvažují vyhlášku zrušit dříve, než ji někdo napadne u soudu.