K renesančnímu zámku, obklopenému jezerem a parkem s jemným pískem vysypanými cestami, fontánou a lavičkami, míří skupiny asijských turistů. Před velkou železnou bránou je policistka v uniformě − ale není to čestná stráž. Za bránou jsou dva vchody. Jedna šipka ukazuje směr, kterým chodí ti, kteří zde pracují. Turisté musí odevzdat pasy či průkazy totožnosti a vše, co mají s sebou, a pak projít bezpečnostním rámem.

Romantický zámek přestavěný a rozšířený v polovině devatenáctého století je sídlem zemského parlamentu německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko. Země, která v posledních dvojích volbách promluvila do německé politiky výjimečnými výsledky.