Téměř rok běží podpora nových instalací solárních elektráren na střechách rodinných domů v rámci úspěšného programu Nová zelená úsporám, proti vší logice se však zřejmě zpřísní pohled Energetického regulačního úřadu na tyto drobné podnikatele a další, kteří mají solární elektrárny do výkonu 10 kW.

Podmínky pro projekty střešních solárních elektráren, které chtějí usilovat o získání investiční podpory, jsou dány platnou legislativou. Solární elektrárna musí být umístěna na domě, její instalovaný výkon nesmí být vyšší než 10 kilowattů a elektřina vyrobená ze slunce musí sloužit zejména k pokrytí spotřeby energie uvnitř podpořené budovy.

Návratnost nových projektů solárních elektráren na střechách rodinných domů je individuální, záleží například na velikosti spotřeby elektřiny dané domácnosti nebo typu vytápění. Správně navržený fotovoltaický systém pro běžnou domácnost může mít podobu tříkilowattové elektrárny a akumulace přebytečné energie formou ohřevu teplé vody. Návratnost se pak pohybuje kolem devíti let a ročně ušetří rodině zhruba 11 tisíc korun.

V Česku je více než 28 tisíc solárních elektráren, z toho převážnou většinu tvoří právě malé domácí instalace. Zavedení podpory pro malé solární elektrárny nastartovalo další vlnu zájmu domácností o vlastní výrobu elektřiny. Jen během prvních šesti měsíců od spuštění podpory z programu Nová zelená úsporám vzniklo téměř osm stovek solárních instalací na rodinných domech. Jen letos očekáváme vznik tisíců nových střešních instalací.

Rizikem pro zájemce o vlastní výrobu elektřiny šetrné k životnímu prostředí mohou být nekonzistentní prohlášení a postupy Energetického regulačního úřadu, který údajně připravuje kroky, ve kterých se zaměří na majitele malých solárních elektráren bez licence a současně dodávající do sítě své přebytky elektřiny. Přitom změna zákona iniciovaná právě Energetickým regulačním úřadem přinesla usnadnění provozu těchto malých solárních elektráren do výkonu 10 kW. Ty od roku 2016 nepotřebují licenci a mohou přebytky nespotřebované elektřiny dodávat do sítě.

Na přebytky elektřiny v malém rozsahu, jaký mohou do sítě dodat právě malé solární elektrárny na střechách rodinných domů, se můžeme dívat jako na prodej přebytků zeleniny z vlastní zahrady. Pro prodej malého množství okurek nebo rajčat nemusí být zahrádkář také podnikatelem. Navíc myšlenka postihu malých výrobců obnovitelné energie jde proti připravované evropské legislativě. Návrh směrnice o obnovitelných zdrojích obsahuje řadu opatření, která mají vést k větší energetické soběstačnosti a podpoře vlastní výroby elektřiny přímo u jejích spotřebitelů.