Globálním akciovým trhům současné makroekonomické prostředí nadále svědčí. Zdá se, že ani politické události nepředstavují tak výrazné riziko, jako tomu bylo na počátku roku. Na pozitivní vývoj v první půlce roku by měly navázat akcie i ve zbytku roku.

Pro americké akcie vidíme růstový potenciál omezený, když očekávané letní zrychlení růstu a zvýšení inflace je v cenách již započítáno a marže nemají už prostor pro další růst. V Evropě by zrychlující ekonomický růst, zvyšující se inflační očekávání a fiskální impulzy měly podporovat Euro Stoxx 50. Italské akcie se zdají být v relativním ocenění atraktivní, a to především v takovém scénáři, kdy evropská rizika zůstanou přiměřená a dluhopisové výnosy výrazně neporostou. Francouzské akcie by měly těžit z uklidnění politické situace a očekávaných reforem. Britský FTSE 100 by měl růst podobně jako zbytek Evropy, vyšší ceny komodit a slabší libra by měly kompenzovat negativní dopad brexitu na domácí ekonomiku. Fakt, že mnoho mezinárodních investorů zůstává stále podváženo v akciích, by měl vést k výraznějšímu přesunu prostředků právě do této třídy aktiv.