Plánování tréninku desetibojaře a plánování výstavby vysokorychlostní železniční trati mají překvapivě mnoho společného. Třeba to, že v obou případech lze použít stejnou metodu, i když stávající praxe je možná jiná. Podíváme se na Bellmanův princip optimality.

Sportovec i stavba trati hospodaří s omezeným zdrojem − časem. Desetibojař může za určité období trénovat jen limitovanou celkovou dobu, rozdělenou na deset dílů tak, aby dosáhl na závodech co největšího očekávaného součtu bodů.