Za dveřmi honosné vily v širším centru Bratislavy je po osmé ráno klid. U vchodu visí několik kabátů, ve vstupní hale pod dřevěným schodištěm je připraveno občerstvení. Namazané krajíce, jablka, voda. Na zdech visí nástěnky. Tyto indicie nově příchozímu napovídají, kde se nachází. A když se kolem začne i bez burcujícího zvonění trousit mládež hovořící německy a anglicky, je člověku jasné, že vstoupil do školy.

Akademie, která zde sídlí, si v názvu hraje s anglickým výrazem "leaf", jenž může označovat zelený i knižní list či dřevěnou desku. Slovní hříčka jako by signalizovala, co od školy čekat. LEAF Academy je střední internátní škola a pro prvních čtyřicet studentů se otevřela teprve loni na podzim. Dá se říct, že na Slovensku razí cestu školám, které se snaží fungovat jinak a mimo systém, jenž stále inklinuje k tereziánskému způsobu vzdělávání.