Když mluvila o nedávném vstupu Černé Hory do Severoatlantické aliance, neskrývala radost. Náměstkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová si pochvaluje princip otevřených dveří, který při přijímání nových členů panuje. V rozhovoru, jenž se konal v rámci konference Naše bezpečnost není samozřejmost, ale americká diplomatka vyzvala členské státy, zejména ty evropské, aby urychleně zlepšily svou obranyschopnost. Trochu paradoxně by podle ní k tomu mohl přispět brexit.

Konflikt na východě Ukrajiny ukázal, že konvenční zbraně jsou stále potřeba a právě evropské státy jich mnoho nemají. "Faktem je, že členské státy podinvestovaly své ozbrojené síly, týká se to třeba tanků, obrněných transportérů a další techniky. Ostatně, pokud vím, teď to řeší i Česká republika. A investovat se musí také do lidí, do jejich výcviku, vojenského vzdělání, abyste si byli jisti, že máte moderní armádu," říká Rose Gottemoellerová.