Klíčem k zástavbě rozlehlých opuštěných ploch je rovnocenná spolupráce mezi městem a soukromými majiteli pozemků. Město, ačkoliv pozemky v těchto lokalitách nevlastní, má při povolování staveb zásadní pravomoci. Stačí je důsledně a důrazně využívat, což tu nebývalo zvykem.

V zahraničí je obvyklé, že město a stát při nakládání se svými pozemky spolupracují a do soukromých rukou pozemky přecházejí, až když je na stole detailní dohoda o využití území. Tuto příležitost Praha nevratně promarnila. O to víc se musí snažit při přípravě územně plánovací dokumentace pro takzvané transformační lokality.

Úspěšná města s vysokou kvalitou života, jako je Vídeň, Mnichov nebo Kodaň, vědí, že podmínkou vzniku nových úspěšných čtvrtí je pestrý mix bydlení, obchodů, kanceláří, dostatek občanské vybavenosti a zeleně. A také vědí, že plnohodnotný mix nevznikne bez detailního závazného urbanistického plánu a bez městských investic zejména do dopravní infrastruktury a bytového fondu. Ostatně i nejúspěšnější čtvrti v Praze, jako jsou Vinohrady či Smíchov, jsou výsledkem podrobné regulace ve vztahu k soukromým investorům.

Spolupráci mezi developery, městem a městskými částmi komplikuje řada okolností. Na straně samosprávy jsou to často protichůdné požadavky městských částí a hlavního města, nízká míra koordinace městských organizací a z toho plynoucí těžkopádnost při výstavbě potřebné infrastruktury. Na straně soukromých investorů je to pak leckdy snaha nafouknout projekty skrze nejrůznější výjimky a maximalizace kvantity na úkor kvality urbanistického řešení, rezignace na polyfunkčnost zástavby a neochota podílet se finančně na budování občanské vybavenosti.

My jako magistrát ale nepřešlapujeme na místě a spolupráci mezi soukromými stavebníky a samosprávou úspěšně zlepšujeme. Ustavili jsme neformální platformu pro výměnu zkušeností a formulaci návrhů na systémové změny. U několika větších projektů připravujeme smlouvu o spolupráci, která bude garantovat všem zúčastněným stabilitu a předvídatelnost v mnohaletých projektech. Město začalo zpracovávat územní studie, které řeší území ve větší podrobnosti, než nabízí územní plán. Jsme připraveni v nových čtvrtích nakupovat byty s cílem zajistit dostupné bydlení.

Brownfieldy jsou obrovskou příležitostí. Jejich přeměna na plnohodnotné čtvrti prospěje také již existujícímu městu. Na rozdíl od výstavby na zelené louce v okrajových částech šetří veřejné výdaje. Vždyť náklady na vybudování a provozování technické a dopravní infrastruktury jsou dramaticky nižší. Rozjet výstavbu v řadě dnes zanedbaných a opuštěných lokalit můžeme během několika málo let. Důležitá je však ochota developerů i města spolupracovat a neopakovat chyby z předchozích dekád.