V posledních měsících se zdá, že výraz audit nabývá na významu. Z médií se dozvídáme, jak ministerstva prochází auditem, a dokonce samotní ministři provádí audity svých příjmů. Výsledky jsou pak různě komentovány i napadány. Jak to tedy s audity a zvlášť s auditem informačních systémů (IS) skutečně je?

V Česku sahá historie auditu do počátku 90. let, kdy se v době transformace ekonomiky a vzniku soukromého vlastnictví objevily potřeby nezávislých ověření. Primární pozornost se věnovala a věnuje auditům finančním. Současně si ale uvědomujeme, že IT a s nimi spojená rizika pronikají do všech sfér nejen činností organizací, ale i soukromého života. Pokud budeme charakterizovat vývoj společnosti podle aktiv, která mají pro ni největší význam, potom po agrární a industriální společnosti hovoříme o společnosti informační. Navzdory tomu je auditu IS věnována jen malá pozornost.