Rekordně nízká nezaměstnanost žene tuzemské mzdy vzhůru, což je dobrá zpráva nejen pro ekonomiku, jež je částečně tažená spotřebou domácností, ale také pro rozpočet, kterému díky tomu rostou daně, sociální odvody zaměstnanců a příjem z DPH. Přesto vzniká otázka, zda je růst mezd udržitelný z hlediska konkurenceschopnosti České republiky, která je v podstatě stále založena na levné práci.

Konkurovat levnou prací je ovšem poněkud paradoxní, když si uvědomíme, jak rychle se mění tuzemské firmy, aby byly skutečně konkurenceschopné. Podle Světové zprávy o robotice za rok 2016, vydané Mezinárodní federací robotiky, mezi lety 2010 a 2015 počet nových robotů instalovaných v průmyslu vzrostl v České republice o 40 procent. Tuzemský průmysl je tak, co se týká robotiky, v poměru k zaměstnancům vybavený o 26 procent lépe, než je světový průměr, a je na tom lépe než například Velká Británie. Evropským premiantem zůstává Německo, které je, co se týká automatizace, celkově páté na světě.