Někteří lidé mívají sklony špatně rozeznat hrozby, které opravdu mohou výnosnost jejich investic snížit nebo je zcela znehodnotit. Někdy se například mylně trápí krátkodobými cenovými výkyvy. Běžný investor ale nebývá současně spekulantem, jehož úspěch závisí na rychlé reakci během minut, hodin a výjimečně dnů.

O to důležitější je hledět do budoucnosti a být připraven patřičně upravit investiční strategii v závislosti na očekávaném vývoji. Taková rizika ale nemusí být zřejmá na první pohled. Investor, který se chová obezřetně, je musí umět identifikovat. Jen tak včas odhalí nástrahy, které mohou jeho peníze rozložené v různých investičních instrumentech ohrozit více než jednodenní či týdenní pokles burzovních trhů. Krátkodobý pokles cen může být naopak příležitostí k nákupu, nikoliv panickému prodeji dříve získaných cenných papírů. Zachovat chladnou hlavu ale nemusí být snadné.