Rodina významného malíře Františka Grosse (1909−1985) se po letech rozhodla uvolnit větší množství děl z jeho pozůstalosti, a na světě je velká retrospektivní výstava zahrnující 180 autorových artefaktů. S výjimkou tří čtyř exponátů je celá na prodej.

Grossovi obdivovatelé mohou obohatit své sbírky o skutečné poklady, od drobných monotypů a kreseb až po rozměrné obrazy.

František Gross byl významným členem umělecké Skupiny 42. Nejvíc ceněná jsou jeho díla ze 40. let. Na výstavě v Galerii Moderna budou ale asi největším objevem jeho práce z let 1931−1938, které se v expozicích objevují jen zřídka.

jarvis_591d9b3a498e14905c7f3754.jpeg
Figura s měsícem, 1946, olej, plátno
Foto: Galerie Moderna

"Nejvíc si vážím toho, že jsou zde zastoupena opravdu všechna Grossova tvůrčí období, od roku 1931, od jeho úplně první výstavy, až do 80. let minulého století, kdy se jeho tvorba uzavírá," říká galerista Martin Zeman s tím, že výstavu připravovali v Moderně dlouhé dva roky. Tato galerie nepředstavuje Františka Grosse poprvé. Ještě nikdy se jí ale nepodařilo ukázat všechna období jeho celoživotní tvorby.

V roce 1931 Gross dostudoval a spolu s nerozlučným kamarádem a vrstevníkem sochařem Ladislavem Zívrem připravili svou společnou první výstavu v aule gymnázia v jejich rodné Nové Pace. Byly tam údajně i obrazy velkých formátů, jeden z nich dokonce namalovaný na prostěradle, které začínající malíř sebral doma.

jarvis_591d9b3a498e14905c7f380e.jpeg
Pobřeží, 1978, olej, sololit
Foto: Galerie Moderna

Mladí avantgardní umělci doprovodili svá díla přednáškou o kubismu. Historička umění Eva Petrová cituje v Grossově monografii jeho výrok: "Výstava, co jsme v Nové Pace pořádali, měla pěknou návštěvu. Pochopitelně že se to většině nelíbilo, ale aspoň někomu."

Následující období do roku 1938 má velký význam v kontextu dalšího Grossova směřování. Z té doby je na výstavě například kvaš na kartonu Hlava. "Návštěvníci tu najdou od všeho něco," vypočítává Martin Zeman. Například kubistickou kresbu Zátiší, obraz Ateliér fotografa Háka nebo kresbu k známému dílu Telefony z doby, kdy byl Gross členem Skupiny 42. Šedesátá léta zastupuje asambláž Raněný pták nebo obraz Slavnost na laguně. Vystaveny jsou také Grossovy soubory kreseb Švýcary a Bretaň. Výstava František Gross: Nic není černobílé potrvá do 16. června.