Dle posledních údajů Českého statistického úřadu jsme spolu s Nizozemskem, Finskem, Švédskem a Islandem jednou ze zemí s nejnižší mírou chudoby a sociálního vyloučení v Evropské unii. Pod hranicí chudoby žije v Česku zhruba desetina lidí, zatímco v EU je to 24 procent. Nejvíce jsou ohroženy rodiny s dětmi, osamělé seniorky a lidé žijící na severu republiky.

K určení chudoby se používají tři kritéria. Tím prvním je příjem, který je pro jednotlivce stanoven hranicí 10 200 korun, pro dva dospělé pak 15 300 korun měsíčně. Druhým je nezaměstnanost. A při třetím se sleduje, kterou z devíti položek si lidé nemohou dovolit − například platit nájem, splátky, mimořádný výdaj 10 tisíc korun nebo si dopřát týdenní dovolenou či mít telefon nebo automobil.