Představte si, že jdete domů z práce a na ulici naleznete pohozené batole, které tam někdo nechal. Co uděláte? Bez velkého rozmýšlení zavoláte trojciferné číslo, počkáte na policii a jdete si dál po svých, obohacen příběhem. Co je na této situaci pozoruhodné, je, že je tak morálně jednoznačná, že ani nebudete mít morální dilema, zda dítěti pomoct. Moralita (tedy kantovské "Was soll man tun?", "Co mám dělat?") je v tomto případě tak jednoznačná, že situaci není třeba nikterak rozebírat ani ve vás nebude morální pnutí.

Vrchol morality je v tomto tedy eliminace morality. Nikoliv eliminace ve smyslu zničení, ale ve smyslu naplnění, automatizace. Kýžená situace je tedy bod, který je všem tak morálně jasný, že dilema neexistuje a moralita se stane tak automatickou, že slovní spojení "morální dilema" postrádá smyslu.