Už to skoro vypadalo, že se to povede − že jedna vláda konečně jednou dovládne do konce svého mandátu.

Víte, kdy a komu se to podařilo naposledy? Miloši Zemanovi. Ten "řádně" vládl od června 1998 do června 2002. Důvod, proč se hodí dát "řádně" do uvozovek, je ten, že tento neskutečný výkon − a v dějinách České republiky zatím nepřekonaný − byl umožněn jen díky opoziční smlouvě. A ještě jednou se v dějinách České republiky podařilo vládnout čtyři roky a skončit řádným termínem − za vlády Václava Klause (6. 7. 1992 − 4. 7. 1996).

A do třetice tu máme takový malý paradox: v řádném termínu dovládla vláda, která byla "zvolena" v červnu 1986, tedy za reálného komunismu, ta ovšem vydržela − byť v obměněné podobě − až do června 1990. Přežila tedy revoluci. Oficiálně se jí říká vláda Josefa Korčáka, Ladislava Adamce, Františka Pitry a Petra Pitharta. Do zpočátku čistě komunistické vlády byli jmenováni zástupci Občanského fóra a od 6. února 1990 byl jejím předsedou Petr Pithart.