Stát nebude vyplácet odškodnění dětem, kterým povinné očkování způsobilo vážné zdravotní problémy. Přestože se poslanci v zásadě shodují na tom, že by něco podobného měl dělat, návrh, o němž jednala sněmovna, nakonec neprošel. Což je velká škoda − nejen pro ty, kterým už očkování ublížilo, ale vlastně pro všechny. Tím, že se stát přihlásí k náhradám, totiž současně říká, že je jeho očkovací program důvěryhodný. A tudíž "bezpečný", protože jinak by nebyl ochotný finančně se za něj zaručit.

Odškodnění je nezbytné ve chvíli, kdy důvěra v očkování klesá − nejen v Česku, ale v řadě zemí Evropy. Nejde už "jen" o klasické odpírače, jež máme stále zafixované jako vyznavače alternativního životního stylu. Jejich počet by se možná vešel do oněch pěti procent, které stále ještě zaručují 95procentní proočkovanost populace, kterou považuje Světová zdravotnická organizace za bezpečnou. Proti očkování se staví stále více "normálních" rodičů, kteří mají čím dál silnější pocit, že očkování může jejich dětem ublížit.

Jejich odmítání se přitom neopírá jen o setrvalou víru ve studii britského lékaře Andrewa Wakefielda, který v roce 1998 spojil očkování s autismem (což následně mnoho dalších studií vyvrátilo s tím, že se buď mýlil, nebo prostě jen obyčejně lhal). Lidé také stále častěji věří konspiračním teoriím, které se nevyhýbají ani očkování. A konečně je pravda, že zhruba 0,8 procenta dětí má na očkování velmi negativní reakci, jim se ovšem dostává díky internetu podstatně větší publicity než 99,2 procenta těch, kteří ničím takovým netrpí.

Výsledkem obav je pokles proočkovanosti populace v celé Evropské unii včetně Česka. Podle České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v letech 2010−2015 klesl počet očkovaných dětí z 83 procent na 75 procent. Obdobný pokles zaznamenala Itálie, Německo a další země unie.

Pokles důvěry se ovšem projevil nejen v proočkovanosti, ale také ve zdraví populace. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí počátkem týdne vydalo varování před epidemií spalniček a zarděnek na celém kontinentu. Spalničky přitom patří mezi nemoci, u nichž se zdálo, že se jich díky očkování lidstvo definitivně zbavilo.

Očkování stále zůstává jediným zaručeným způsobem, jak chránit většinu populace před smrtelnými nemocemi, které nezmizely, jen čekají na svoji příležitost. Můžeme se bavit o očkovacím kalendáři, o typu vakcín či jejich počtu. Samotný fakt ochrany ovšem zpochybnit nelze. Podpořit jej fondem odškodnění pro oběti očkování je to nejmenší, co pro to můžeme udělat.