To, jak je firma úspěšná, tkví často v jedinečných postupech, které mají zůstat utajované a je třeba je chránit. Takovou snahu má přitom kromě soukromého sektoru i samotná Evropská unie. "V současné době je právní úprava v rámci jednotlivých členských zemí EU značně roztříštěná, v některých členských zemích neexistuje ani základní rámec ochrany obchodního tajemství," vysvětluje Magdalena Uřičařová, právnička ze společnosti SAS Institute. Evropská komise se proto rozhodla jednat a vydala směrnici, která zavádí minimální standard ochrany obchodního tajemství v Evropské unii i ve státech Evropského společenství, tedy v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Obchodní tajemství je třeba chránit

Cílem směrnice na ochranu know-how a obchodního tajemství je udržet a případně i zvýšit konkurenceschopnost podniků v rámci celé Evropské unie. Směrnice bude účinná příští rok v červnu, do té doby musí členské státy její pravidla přepsat do svých zákonů.