Cestování se do budoucna výrazně změní. Počítají s tím i ve Škodě Auto v Mladé Boleslavi. Mají spoustu vizí autonomního řízení, sdílení aut, snadných přestupů mezi veřejnou a privátní dopravou, aut, která spolu na silnici komunikují. U řady věcí ale narážejí na podstatný problém. S ničím takovým nepočítají zákony. Technologie se vyvíjí překotně a stát jen s obtížemi reaguje na to, co se děje dnes. Na to, co bude za pět deset let, neumí prakticky myslet vůbec.

Nejen ve Škodě se proto štosují vize a plány, které narážejí na zastaralost státních regulací. Se státní sférou cítí potřebu o těchto věcech jednat prakticky všechny oborové organizace. Na konci loňského roku zesílily tlak na stát.