Ministryně Michaela Marksová má dneska asi poslední šanci získat souhlas vlády pro návrh zákona o sociálních službách. Ten nasbíral 518 stránek námitek a vláda jej už několikrát odložila. Nelíbí se nikomu.

Novela přitom vychází v zásadě ze správných předpokladů. Péče o děti, seniory a vlastně o kohokoliv, kdo ji potřebuje, by měla být co nejvíce domácí. Rodinám by se proto mělo dostat víc pomoci: finanční i personální. A organizace, které sociální služby poskytují už teď, by měly mít do budoucna jistotu, kolik peněz dostanou a jestli vůbec.