Boží hrob, tedy místo, kam bylo po ukřižování uloženo tělo Ježíše Krista, byl včera po rekonstrukci opět otevřen veřejnosti. Stav památky z raného 19. století, nacházející se pod kopulí chrámu Božího hrobu v jeruzalémském Starém Městě, byl kritický, protože její opravě bránily neshody mezi křesťanskými církvemi, které baziliku společně spravují už od osmanských dob. Nakonec se ale shoda našla, a tak mohla být edikula, svatyně uprostřed chrámu, loni rozebrána, očištěna od černi z kouře svíček a rekonstruována. Novinkou je vytvoření otvoru, jímž budou poutníci nyní moci spatřit kámen na Ježíšově hrobě. Ten byl odvalen, když Kristus vstal třetí den po svém umučení z mrtvých.