Síň Ustar dovede překvapit! Ve své aukci 26. března dává na trh unikátní astronomické hrací hodiny ze slavné pařížské dílny Juliena a Pierra Le Royových. Podle aukcionářů jsou tyto bohatě zdobené barokní hodiny z doby kolem roku 1740 jedním z nejlepších exemplářů svého druhu na světě. Pocházejí z vídeňského paláce Daun­-Kinsky, kam se zřejmě dostaly díky císařskému vyslanci u dvora francouzského krále Ludvíka XV. Štěpánu Vilémovi I. z rodiny Kinských. Vyvolávací cena hodin, které by mohly být chloubou muzejních sbírek, je 48 milionů korun.