Nový energetický balíček, zahrnující nová nařízení o trhu s energiemi, pravidla pro kapacitní mechanismy, novelu směrnic v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, změny v řízení energetiky, fungování agentury ACER aj., byl v Bruselu schválen 30. listopadu 2016. Udává směr, jakým se má EU v oblasti energetiky vyvíjet do roku 2030.

Obsahuje osm legislativních návrhů, čtyři nelegislativní návrhy a devět detailních zpráv, jako např. o cenách nákladů na energie nebo o kapacitních mechanismech. Podle Evropské komise by navržené změny mohly přispět k urychlení přechodu na čisté zdroje energie.