Korupce je často a chybně chápána jako zvláštní samostatný fenomén způsobený charakterovou slabostí politiků a úředníků. Korupce je však problém systémově spojený se státem, nikoli s morálkou. Její příčinou je nadměrný rozsah přerozdělování a nedostatek svobodného trhu. Nejrůznější studie se shodují, že velikost vlády, daně a odvody jsou nejvýznamnějšími veličinami vysvětlujícími velikost šedé ekonomiky i korupce.

Ve veřejnosti je rovněž vyvoláván dojem, že podstatou korupce je úplatek (a do značné míry tuto interpretaci přejímá i naše trestní právo). Ten je ale jen doprovodným znakem korupce. Skutečným společenským nebezpečím je vědomé neefektivní rozhodnutí veřejné autority − vlády, kraje, obce či jiné veřejné instituce.