Senátor Jiří Růžička jistě k svému vlastnímu překvapení prosadil zrušení povinné maturity z matematiky. Prozatím v senátním výboru, ale přece. Nutno dodat, že jde o ředitele prestižního Gymnázia Jana Keplera v Praze, jehož studenti v tomto předmětu excelují. I toto gymnázium ovšem dospělo k závěru, že není nutné všechny učit matematiku najednou a stejně. Učitelé zjistili, že je daleko efektivnější rozdělit žáky do skupin podle schopností a nadání a tomu přizpůsobit výuku. A také následně netrvat na tom, aby si všichni studenti bez rozdílu vybrali matematiku jako maturitní předmět.

Tento přístup je pro mnohé učitele i školy vlastně dodnes nepředstavitelný. Matematika je krásná věda, která je na rozdíl od mnoha jiných předmětů praktická a pro každého z nás uplatnitelná v běžném životě. Což ovšem neznamená, že jde o jednoduchý předmět, který učitelé umí svým žákům "prodat". A také že je nezbytně nutné, aby všichni, kteří chtějí mít maturitu, museli absolvovat závěrečnou zkoušku i z tohoto předmětu.