Mladí se na řízení ani vlastnictví auta netěší tak, jak bylo obvyklé u předchozích generací. Podle statistik o nově vydaných řidičských průkazech oproti období takřka před deseti lety počet ročně vydávaných nových řidičských průkazů klesl téměř o třetinu. Nyní sice dospívají populačně nejslabší ročníky, pokles ve stejném období ale není větší než o pětinu. Zdá se, že mezi mladými již auto a jeho řízení nejsou tak žádané.

Jako důvody, proč mladí netouží po autě a ježdění, lze uvést relativně dobře fungující veřejnou dopravu, její hustotu, přetížené komunikace a obtížnou a drahou možnost parkování. Pořízení i provozování auta je objektivně nákladné a vyžaduje odpovědnost. Automobilový průmysl navíc za více než století existence zestárl a pro nejmladší zákazníky své atraktivity do značné míry pozbývá.