Už dlouho nesršel Jan Mládek takovým elánem, jako když ze sebe chrlil výčet toho, co na ministerstvu průmyslu a obchodu za tři roky dokázal. I to, co veřejnost vidí jako zřejmý průšvih, dokázal čerstvě odvolaný ministr interpretovat jako svůj úspěch, přinejhorším pak jako zveličelé nedorozumění způsobené nešikovnou komunikací. Tak se vypořádal i s proslulým výrokem svého náměstka, který lidem stojícím o polské ceny telekomunikačních služeb doporučil odstěhování do Polska.

Nemůže být pochyb, že právě zásahy ve prospěch telekomunikačních operátorů Mládka nasměrovaly ke konci ministerské kariéry víc než cokoli jiného. Nespokojenost s cenami, ale i s kvalitou služeb byla příliš silná a srovnání se zahraničím vycházelo pro Česko tak špatně, že ani taktika svalovat vinu na všechny kromě ministerstva nemohla zabrat.