Na letošní každoroční bezpečnostní konferenci v mnichovském hotelu Bayerischer Hof se jak Američané, tak Evropané ujišťovali, že garance o vzájemné obraně obsažená v článku pět washingtonské smlouvy platí. Potíž je se závazky, které z této garance vyplývají. Řada států, co se týče výdajů na obranu, neplní, co se dohodlo. A i kdyby plnit chtěly, musely by si v prvé řadě říci, na co a k čemu desítky miliardy eur navíc vynaložit.

Podstatu problému vystihují strohá čísla. Roku 2002 se členové NATO zavázali zvýšit výdaje na obranu na úroveň dvou procent hrubého národního produktu, o dvanáct let později osmadvacet členů aliance stejný závazek zopakovalo s upřesněním, že bude splněn v roce 2024. Nyní tento závazek plní pouze pět zemí − Estonsko, Polsko, Řecko, Spojené království a Spojené státy.