Jarní aukce roku 2017 zahajuje ve středu Galerie Dolmen a ve čtvrtek následuje se svou nabídkou výtvarného umění Aukční síň Vltavín.

Dolmen bude dražit v Topičově salonu velký soubor českých krajinářů. Mezi nimi vyniká obraz Oldřicha Blažíčka Zima na statku. Meziválečnou modernu zastupuje enkaustika Linky Procházkové Kutná Hora z roku 1937. V aukci jsou dvě výrazná díla ze 70. let, plastika Postava Věry Janouškové (1979) a Oranžová kompozice Oty Janečka (1976) s vyvolávací cenou 295 tisíc korun. Současné umění je bohatě zastoupeno, například Mainerovým obrazem Homole cukru (2006) i díly nejmladší generace výtvarníků. Zájemci o fotografii najdou v aukci mimo jiné práce Josefa Koudelky a Terezy z Davle.

V obsáhlém souboru, který připravila Aukční síň Vltavín, vyniká raný autoportrét čtrnáctiletého Jana Zrzavého, obraz Antonína Procházky Kočka s koťaty (1936), vyvolávaný za 490 tisíc korun, a bronz Otto Gutfreunda Toaleta. Odlitek ze sádrového modelu z roku 2003 pochází z pozůstalosti fotografa Eugena Wiškovského. Obdivovatelům díla Alfonse Muchy se bude nabízet jeho dobře zachovalá barevná litografie na saténu L'Automne z roku 1903. Tisk vydal F. Champenois v Paříži.

Komerční prezentace.

jarvis_58a59f86498ec9090147c026.jpeg
Věra Janoušková: Postava, polychromované dřevo, 1979
Foto: Galerie Dolmen