Poslanci se musí rozhodnout, zda bude platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou velkou většinou schválili, nebo se přikloní k verzi podstatně pozměněné senátním hlasováním.

Původní znění předložila vláda; vypracovalo je ministerstvo životního prostředí po mimořádně dlouhé a pečlivé přípravě se stovkami jednání a konzultací snad se všemi dotčenými institucemi politickými, odbornými, se samosprávami obcí i s jednotlivými občany.