Jednou ze škol s přírodovědeckým zaměřením, která v hodnocení výrazně vyniká, je Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Její silnou stránkou je především to, jak pozitivně výuku i učitele hodnotí sami studenti. Velmi dobré skóre má ale rovněž ve vědě a výzkumu.

"Naše fakulta se od počátku definuje jako výzkumná. Všichni naši vyučující musí být předně kvalitními vědci, nerozlišujeme pedagogický a vědecký úvazek," vysvětluje děkan fakulty František Vácha. "Studenty zapojujeme do vědeckých týmů a projektů už od počátku jejich studia. Podporujeme je v tom i systémem studentských výzkumných grantů a stipendií," podotýká Vácha.