Když se někdo rozhodne studovat pedagogickou fakultu, zdaleka to nemusí znamenat jen to, že se chce stát učitelem. Na devíti pedagogických fakultách, které jsou rozprostřeny na vysokých školách ve většině regionů Česka, se kromě učitelů vzdělávají například i vychovatelé, sportovní trenéři nebo humanitně zaměření lidé, kteří pak nacházejí uplatnění v široké škále firem a institucí: jako lektoři nebo manažeři v neziskových organizacích, jako lektoři v soukromých jazykových školách a ve studentských organizacích nebo například jako asistenti pro handicapované.

Výhodou pedagogických fakult je vysoká šance na přijetí, pohybující se mezi 40 a 50 procenty přijatých, a rovněž široké uplatnění na trhu práce − nezaměstnanost jejich absolventů je pod pěti procenty.