Mladí technici jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím. Proto kdo má technické nadání a zároveň chce jistotu, že po škole najde práci v oboru, měl by zamířit na některou z technických fakult. V letošním hodnocení vynikají především tři takové školy: Fakulta chemicko-inženýrská Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze a Fakulta chemické technologie VŠCHT.

Všechny školy vynikají mimo jiné ve vědě. Na pražské VŠCHT, která je rovněž velmi silná v zaměření na praxi, partneři z řad firem fungují jako sponzoři a často zasedají i v odborné komisi Studentské vědecké konference, kterou tato škola každoročně pořádá jako soutěž svých studentů.

"Kromě rozvoje a technologií tradičních produktů nezbytných pro konkurenceschopnost českého průmyslu se naše fakulta orientuje i na chemii a technologie chemických specialit a pokročilých materiálů. Dynamicky roste základní i aplikovaný výzkum biomateriálů pro medicínské účely, výzkum cílený na syntézu a výrobu léčiv, bioinformatiku, ale i na membránové technologie či na restaurování a konzervování předmětů kulturního dědictví," představuje tvůrčí činnost Fakulty chemické technologie její děkan Karel Bouzek.

S odstupem skončila Fakulta strojní ZČU v Plzni, jež je velmi silná také v zaměření na praxi svých studentů. "Většinu bakalářských prací a téměř všechny diplomové práce zadávají průmyslové podniky," říká děkan fakulty Milan Edl.

Podle dat z výzkumu Střediska vzdělávací politiky (SVP) z let 2013/2014 je nezaměstnanost absolventů Fakulty strojní v Plzni 0,3 procenta, což je jedna z nejnižších v Česku. Hrubé měsíční platy jejích absolventů do pěti let po ukončení studia činí 39 587 korun.