Právo je jeden z nejprestižnějších oborů, které lze na vysokých školách v Česku studovat. Učí se ale jen na čtyřech vysokých školách: na pražské Univerzitě Karlově, na brněnské Masarykově univerzitě, na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Západočeské univerzitě v Plzni.

Jelikož zájemců o právnickou profesi je mnoho, jsou všechny školy velmi výběrové. Nejpřísnější je Právnická fakulta Univerzity Karlovy, kam se vloni dostalo jen 23 procent uchazečů. Na druhou stranu, kdo už právníka na "Karlovce" vystuduje, má téměř jisté, že najde práci. Nezaměstnanost jejích absolventů se pohybuje pod jedním procentem.