Věda

V kategorii Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace dominuje mezi fakultami Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Za ní následují přírodovědecké fakulty Masarykovy a Karlovy univerzity a jaderní inženýři z ČVUT.

4

Mezi školami je ve vědě a výzkumu nejsilnější Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. V kategorii Vědecká, výzkumná a tvůrčí orientace pronikly všechny její čtyři fakulty do první, "pětihvězdičkové" skupiny. Díky tomu také VŠCHT jako jediná celá škola získala pět hvězdiček.

36 000

V letech 2005−2015 vzrostl počet studujících cizinců na českých veřejných vysokých školách více než dvojnásobně. Zatímco ještě v roce 2005 jich bylo zhruba 17 tisíc, v roce 2015 se počet zahraničních studentů pomalu blížil hodnotě 36 tisíc.

6

"Regionální" a "sociální" funkci naplňují nejlépe menší vysoké školy mimo Prahu a Brno: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Technická univerzita v Liberci a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

25 %

Nejvyšší podíl cizinců ze všech zapsaných studentů mají Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (25 %), Masarykova univerzita (21 %) a Vysoká škola ekonomická v Praze (20 %).

3

Nejpřitažlivějšími vysokými školami jsou pro české studenty Univerzita Karlova, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Vysoká škola ekonomická v Praze. V kategorii Zájem uchazečů a úroveň studentů se mezi "pětihvězdičkové" dostaly pouze tyto tři vysoké školy jako celé instituce.

****

Studium, ale také jednotlivé kurzy a vyučující hodnotí nejlépe studenti a absolventi Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze. Se 4 hvězdičkami jsou v kategorii Hodnocení studia, kurzů a učitelů nejúspěšnějšími vysokými školami jako celými institucemi. Žádná vysoká škola jako celá instituce nezískala v této kategorii (jako v jediné ze sedmi sledovaných) pět hvězdiček.

Praxe

Vysokoškolské vzdělávání jako profesní přípravu na další pracovní dráhu a uplatnění úspěšně uskutečňuje Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. V kategorii Zaměření na praxi a další vzdělávání se mezi "pětihvězdičkové" dostala jako jediná celá vysoká škola. Výrazně na praxi je ovšem zaměřeno dalších 23 fakult z 13 vysokých škol.

UK

Nejlépe se na pracovním trhu uplatňují absolventi Univerzity Karlovy. Do skupiny "pětihvězdičkových" se dostala jen UK jako celá instituce. Obecně mají velmi dobré uplatnění především absolventi lékařských, právnických a informatických fakult.

1/4

Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Vysoká škola ekonomická v Praze jsou nejpřitažlivějšími veřejnými vysokými školami v Česku pro zahraniční studenty. V kategorii Mezinárodní otevřenost a atraktivita získalo pět hvězdiček 20 fakult.

Zdroj: Středisko vzdělávací politiky PedF UK