Nejen pesimisté jsou toho názoru, že z důvodu nízkých úrokových sazeb se minimálně v současné době vytváří ve velkých německých městech realitní bublina. Aby bylo možné zajistit dlouhodobou stabilitu finančního systému, umožní Německo v budoucnu, zatím preventivně, omezení poskytování úvěrů na bydlení spotřebitelům. V následujících měsících má být za tímto účelem přijat nový zákon.

Při přehřátí trhu by podle návrhu mělo dojít k aplikaci záchranného mechanismu. Ministerstva financí a spravedlnosti budou oprávněna v krátkém časovém limitu stanovovat prostřednictvím právních nařízení kritéria pro poskytování úvěrů na bydlení a stanoví se horní hranice podílu financování koupě nemovitosti z cizích zdrojů. Rovněž se uvažuje o zavedení nástrojů, které budou detailněji hodnotit schopnost dlužníka splácet. Takové oprávnění bude náležet regulátorovi finančního trhu. Půjčka bude muset povinně dosahovat maximálně určitého procenta hodnoty nemovitosti.