Nejvýše postavený český úředník v institucích Evropské unie Marek Mora (45) se od února stane členem bankovní rady České národní banky. Prezident Miloš Zeman ho jmenuje do funkce 31. ledna společně s Oldřichem Dědkem (63), jehož jméno prezident Zeman oznámil již v květnu minulého roku. V bankovní radě Mora a Dědek nahradí Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala. Řežábkovi skončilo druhé šestileté období a nemůže být znovu jmenován. Lízal působil v radě od roku 2011.

Marek Mora od roku 2015 zastává post ředitele pro rozpočet, daňovou a regionální politiku na generálním sekretariátu Rady EU. Vystudoval ekonomii a dosud působil většinou v úřednických funkcích. Jeho znalosti a názory ohledně měnové politiky ČNB nejsou veřejně známy. "Jeho odbornost v měnové politice bude prozatím spíše nižší, a bude tak více spoléhat na expertní aparát ČNB," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. Dodal však, že to nemusí být problém, jelikož samotná měnová politika zaujímá v agendě ČNB stále méně místa.

Europoslanec a bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer předpokládá, že Marek Mora bude pro centrální banku přínosem. "Jeho nadhled z pozice práce v unijních institucích, a zejména na tak vysoké úrovni, bude pro ČNB užitečný. I vzhledem k provázanosti hospodářských politik v unii nejen ve veřejném sektoru, ale i v centrálním bankovnictví," řekl Niedermayer.

Bankovní rada ČNB

Náplň činnosti

Bankovní rada je nejvyšším řídicím orgánem České národní banky. Určuje měnovou politiku a nástroje pro její uskutečňování. Dále rozhoduje o zásadních měnověpolitických opatřeních České národní banky a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem. Mimo jiné uděluje sankce a pokuty bankám, pojišťovnám a dalším subjektům za porušení zákonů regulujících finanční trh.

Členství v bankovní radě

Bankovní rada je sedmičlenná. Guvernéra, dva viceguvernéry a ostatní členy jmenuje a odvolává prezident republiky. Funkční období je šest let. Členové nesmějí zastávat funkci více než dvakrát.

Odvolání člena bankovní rady

Člen bankovní rady může být z funkce odvolán pouze tehdy, přestane-li splňovat podmínky požadované k jejímu výkonu zákonem o ČNB (např. trestní bezúhonnost) nebo dopustil-li se vážného pochybení.

V minulosti byl Marek Mora blízkým spolupracovníkem Uweho Corsepia, šéfa sekretariátu Rady EU do roku 2015. Nyní je Corsepius hlavním poradcem německé premiérky Angely Merkelové pro evropské otázky. Kromě toho má Mora velké kontakty na všechny významné osobnosti v institucích Evropské unie.

V roce 2009 dostal Mora od Mirka Topolánka nabídku stát se předsedou úřednické vlády. Odmítl, a tak se stal premiérem Jan Fischer. Místo toho se měl Mora stát ministrem pro evropské záležitosti. Ale po výměnách resortů mezi ODS a ČSSD ministerstvo připadlo socia­listům a post obsadil Štefan Füle.

Bývalý viceguvernér Oldřich Dědek

V ČNB působil Dědek mezi lety 1999 a 2005 jako viceguvernér. Vyučuje na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a od roku 2007 současně zastává funkci národního koordinátora pro přijetí eura. V červenci 2015 se Oldřich Dědek v rozhovoru pro DVTV vyjádřil zdrženlivě k argumentům České národní banky ohledně rizik deflační spirály, které vedly v listopadu 2013 k zahájení kurzových intervencí.

"Podle informací, které mám, bych asi váhal. Koneckonců u bankovní rady to také nebylo jednomyslné rozhodnutí," řekl Dědek o spuštění intervencí. Prohlásil, že deflace sice může být pro ekonomiku v některých případech problém, ale zároveň zapochyboval, že to byla situace českého hospodářství v roce 2013.

Podle ekonomů se dá očekávat, že noví členové Marek Mora i Oldřich Dědek, kteří se prozatím ke své nominaci nevyjádřili, nebudou pro měnovou politiku a trvání intervencí znamenat významnější změnu.