Na konci loňského roku se v médiích, mimo jiné také v Hospodářských novinách, objevila zpráva, že Evropský soud pro lidská práva vynesl průlomový verdikt ve věci "A a B proti Norsku", ve kterém konstatoval, že za daňové úniky lze uložit dva tresty − sankci ze strany finančního úřadu a zároveň trest podle trestního práva.

Tento případ byl v České republice bedlivě sledován, a to především s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z konce roku 2015, kde bylo konstatováno, že daňové penále má povahu trestu a je na něj třeba aplikovat příslušná ustanovení Listiny základních práv a svobod a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.