Některé nenápadné zprávy, jak známo, poodhalují významné věci. Což je případ informace z minulého týdne, že na svůj post rezignoval britský velvyslanec při Evropské unii Ivan Rogers.

Zdánlivě se nestalo nic, neboť britská premiérka Theresa May­ová hned jmenovala nástupce. Leč pozor, sir Ivan byl jedním z nejzkušenějších britských diplomatů a za příčinu své rezignace označil − velmi opatrnými slovy − nespokojenost s tím, jak chaotický je přístup londýnské vlády k jednáním o vystoupení z EU. Ta začnou na jaře a podle pravidel daných Lisabonskou smlouvou musí být ukončena do dvou let, ledaže by se stal zázrak a všechny členské státy by se shodly na prodloužení této lhůty. Jinými slovy, na brexit jsou dva roky, jinak bude Británie asi dost drsně vypoklonkována. Rogerse frustrovalo, že nevěděl, na jakou vyjednávací strategii se připravit.