Do nového roku si mnozí z nás dávají předsevzetí: co budeme dělat lépe, jak se budeme chovat k sobě i ostatním a jak vůbec zlepšíme vše, co se vlastním úsilím spravit dá. Obdobně k tomu přistupují státy − sice si předsevzetí dávat nemohou, mohou se ale snažit o zlepšení třeba finanční situace prostřednictvím velkých daňových reforem. Ty zahájily nový rok například v Chorvatsku či Kolumbii. Na jejich přijetí pak letos mohou čekat také obyvatelé Spojených států, Brazílie či Mexika.

Daňové změny menšího rozsahu pak doprovázejí zahájení roku prakticky ve většině zemí světa. Maďarsko například zavedlo devítiprocentní daň z firemních příjmů − aktuálně nejnižší daní v Evropě chce nalákat investory.