Kdekdo má názor na leccos, ale na jednu věc mají názor snad všichni − na zákaz kouření, zejména v té jeho části, která se týká restaurací a hospod.

V našich krajích se věc začne zavádět od května, což bude takřka přesně deset let od chvíle, kdy podobný zákaz schválila vláda v Německu a spolkové země jej pak v různých obměnách začaly postupně zavádět v rámci svých legislativ. Zatímco třeba v Bavorsku platí absolutní zákaz kouření pro hospody i třeba diskotéky, v sousedním Bádensku-Württembersku zavedli mnoho výjimek. V hospodách se tam smí kouřit v oddělených kuřárnách, jakož i na diskotékách, ovšem jen pokud tam z takových vymezených prostorů není přímý vstup na taneční plochu.