Existuje mnoho různých názorů týkajících se optimálního způsobu řízení organizací. Každý sektor má svá specifika, neziskový i komerční. Oba typy institucí musí sledovat a zlepšit vlastní výkon, tj. integrovanou míru efektivnosti a účelnosti. Oběma sektorům je společné, že jejich úspěch závisí na lidech, kteří v organizaci pracují. Kultura formující tento cenný zdroj konkurenceschopnosti v obou sektorech se utváří ve vedení firem. Připravit manažery s přirozenou autoritou, pravdivé a čestné, je úkol nelehký. Formovat charakter téměř dospělých lidí lze pouze prožitkem, který se dotkne jejich podstaty uvnitř.

Možnou cestou, jak ve studentech managementu probudit úvahy, jež by je mohly dovést k hlubšímu poznání světa i sebe sama, je umožnit jim nahlédnout do světa dobročinnosti a nezištnosti. Ten lze nalézt právě v neziskovém sektoru.