Třicetidenní výzva, které se manažer věnuje několik desítek minut až několik hodin denně, zaujala firmy natolik, že ji v různých podobách začínají zahrnovat do výcviku svých mladých manažerů nižší a střední úrovně. Někdy i v rámci zkušební doby. Co se od takového manažera očekává? Během třiceti dnů musí každý den splnit vždy jeden úkol. Jsou mu dopředu známy a sám si naplánuje celý měsíc tak, aby výzvu úspěšně dokončil. Náročnější úkoly tak připadnou povětšinou na víkend či svátek, krátké a lehké úkoly na dny, kdy má hodně práce.

Vlastní nápad na výzvu vznikl na začátku roku 2016 na katedře managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Před několika měsíci opustila akademické prostředí a začíná oslovovat společnosti napříč obory. ManageMan Challenge využívá jako přístup k rozvoji takzvanou gamifikaci.