Od amerických voleb neuplynul ani měsíc a o úloze médií v kampani už bylo řečeno snad vše, co se říci dalo. Například jak média hlavního proudu jednostranně přisypávala na hromádku Hillary Clintonové, jak průzkumy veřejného mínění selhaly, o falešných zprávách, které přitahovaly více zájmu než ty pravdivé, a také o roli sociálních sítí, zvláště Facebooku, který pro přepravu a šíření vymyšlených pomluv nabízel rychlou a pohodlnou autostrádu. Komentáře si všímají povrchní žurnalistiky, dodatečně upozorňují na záměrné manipulace událostí a faktů a bědují nad lehkověrností občanů, kteří se nechávají lapit do mediálních pastí na internetu, protože zde nejsou schopni rozeznat, co je pravda a co je lež.

Není náhodou, že Oxfordský slovník vyhlásil slovem roku 2016 obtížně přeložitelný výraz "post-truth", používaný u nás převážně ve spojení "postpravdivá společnost", tedy společnost, v níž příliš nezáleží na tom, zda fakta jsou pravdivá, či vymyšlená.