U nás i v zahraničí se roky vedou diskuse o tom, jestli zaměstnanci o firemní dárcovství vůbec stojí a jestli jim vlastně dává smysl se do něj zapojovat. Americký Forbes letos potvrdil, že ano. Nejenom že firemní dárcovství není na okraji zájmu zaměstnanců, ale že jej dokonce od svých zaměstnavatelů očekávají. A co víc − přejí si, aby se do něj mohli sami zapojit. 

Kdybychom měli seřadit trendy firemního dárcovství podle amerického rankingu, začali bychom dobrovolnictvím. Hned v závěsu jsou matchingové fondy a dary (znásobení financí ze zaměstnanecké sbírky firmou − ke každé koruně přidá korunu nebo znásobí výtěžek sbírky od zaměstnanců) a práce v oblasti lidských zdrojů (zaměstnávání ohrožených skupin, práce s kolegy 60+ a další související projekty). Nesmírně důležitým tématem je zapojení lídrů − bez toho není možné uvedená témata posouvat v rámci firemních strategií. Díky zapojování mladých talentů se daří rozvíjet důležité byznys strategie a jedná se rovněž o velmi zásadní trend v oblasti firemního dárcovství. V neposlední řadě jde o angažování malých a středních podniků, které nemohou v oboru firemního dárcovství stát stranou. A posledním z trendů, které zde uvedu, je propojování firemních strategií s přesahovými a hodnotovými tématy (například firmy, jež si dávají veřejně prospěšná témata do svých byznys cílů: ekologické obalové techniky, zjednodušení dopravy, odpovědné aplikace apod.).