Nezáleží, kolik peněz darujete, ale jak efektivně jsou následně využity, říká šéf britské Asociace charitativních nadací (Association of Charitable Foundations − ACF) David Emerson. O tom, jestli nadace funguje dobře, či nikoliv, podle něj často rozhodují kvality jejího šéfa. "V řadě případů jde o multimilionový byznys, který potřebuje zkušeného lídra. Takový člověk by ale měl mít adekvátní mzdu. Pokud investujete do dobrého šéfa, tak se vám ty peníze vrátí v podobě efektivity celé organizace," říká Emerson.

Jak funguje nadační sektor ve Velké Británii? 

Tradice nadací tady sahá až do dob před Magnou chartou. Některé z organizací, které byly založeny ještě před podepsáním Velké listiny práv a svobod v roce 1215, přitom fungují dodnes. V ACF jsou nejméně tři takové. Historicky nadace sloužily především ke zřizování škol, nemocnic či chudobinců. Zakládali je bohatí lidé, kteří se tímto způsobem snažili jednak poskytovat základní služby a jednak reagovat na lokální problémy. Vzhledem k tomu, že dnes zdravotnictví, školství a sociální služby zaštiťuje stát, se původní účel posunul více k financování veřejně prospěšných projektů. Většina britských nadací dnes poskytuje granty jiným charitám, některé z nich nicméně používají finance i na vlastní aktivity. Co se nezměnilo, je, že velká část těchto organizací dodnes působí na místní či národní úrovni. To je velký rozdíl například oproti USA, kde nadace vznikaly teprve ve 20. století a jejich zakladatelé už od začátku přemýšleli globálněji.